NORDBØ MASKIN AS

Org. nr: 969042088

© 2016 all ringhts reserved Nordbømaskin AS.

PÅGÅENDE PROSJEKTER

KLØFTA
 

Grunnarbeider for krabbehotell på over 3000m2 med tilhørende parkeringer og VA - anlegg med oppstart oktober 2016

HOLMENKOLLVEIEN
 

Riving av eksisterende enebolig, samt grunnarbeid for to nye 2 mannsboliger

ØSTENSJØVEIEN

 

Opparbeidelse/grunnarbeid for 2 eneboliger

GLADS VEI
 

Opparbeidelse av boligtomt , samt drenering rundt eksisterende hus.

TÅSEN
 

Opparbeidelse av boligtomt , samt omlegging av kabler for ny enebolig.