TJENESTER

Vi påtar oss både små og store oppdrag.

                   Her kan du se et utvalg av våre tjenester/utførte arbeider.

OPPARBEIDELSE TOMT
OPPARBEIDELSE TOMT

Grunnarbeid for tomt

RIVNING
RIVNING

Rivning av enebolig

GRUNNARBEID
GRUNNARBEID

Opparbeidelse av tomter

GRUNNARBEID
GRUNNARBEID

Opparbeidelse av tomter

GRUNNARBEID PIGGING
GRUNNARBEID PIGGING

Pigging

DRENERING
DRENERING

Drenering rundt hus

GRANITT TRAPP
GRANITT TRAPP

Opparbeidelse av uteområder med granitt

GRANITT HELLER OG KANTSTEIN
GRANITT HELLER OG KANTSTEIN

Heller og kantstein

GRANITT GANGSTI
GRANITT GANGSTI

Gangsti